Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Quý II năm 2020 - 13/03/2020 16:25

Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang tuyển dụng nhân sự

Thông báo tuyển dụng Tháng 01/2020 - 06/01/2020 09:05

Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang tuyển dụng nhân sự: Cán bộ kỹ thuật, Nhân viên O&M, Vệ sinh công nghiệp, Nhân viên chốt số - thu tiền nước.

Thông báo tuyển dụng Tháng 12/2019 - Nhân viên Bảo vệ nội bộ (làm việc tại KCN Đức Hòa Long An) - 17/12/2019 17:01

Công ty Cổ phần Nước AquaOne đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên bảo vệ nội bộ làm việc tại Công ty Cổ phần nước AquaOne Long An.

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2017 - Đợt 2 - 23/08/2017 17:34

Tuyển dụng nhân viên cây cảnh

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2017 - 02/08/2017 17:24

Tuyển dụng lao động vận hành Nhà máy nước mặt Sông Hậu đợt 2

Thông báo tuyển dụng tháng 7/2017 - 30/06/2017 10:59

Tuyển dụng lao động vận hành Nhà máy nước mặt Sông Hậu đợt 1

Thông báo tuyển dụng tháng 6/2017 - 29/05/2017 14:03

Tuyển dụng bảo vệ nội bộ