LĨNH VỰC THAM GIA


Aquaone Hậu Giang mong muốn và đặt mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ môi trường tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực xử lý và cung cấp nước sinh hoạt, xử lý nước thải, với các giải pháp công nghệ tiên tiến, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

Xử lý nước sạch

AquaOne tham gia đầu tư và phát triển các dự án trong lĩnh vực xử lý nước sạch với mục tiêu đáp ứng quyền được cung cấp nước sạch của cộng đồng.

Cung cấp nước sạch

AquaOne đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực cung cấp nước sạch thông qua việc đầu tư chiến lược vào các công ty cấp nước địa phương và việc phát triển tuyến ống liên tỉnh tại ĐBSCL

Xử lý rác và nước thải

AquaOne định hướng tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực xử lý nước thải và rác thải thông qua việc đầu tư chiến lược vào các dự án đang hoạt động và phát triển dự án mới trên toàn quốc.

Nhà máy nước mặt Sông Hậu

Với tổng mức đầu tư 1.900 tỷ, diện tích hơn 15 ha, sử dụng nước mặt Sông Hậu, quy mô công suất 100.000m3/ngày nhà máy nước Sông Hậu sẽ cấp nước cho các doanh nghiệp trong và ngoài KCN Sông Hậu, Đáp ứng nhu cầu dùng nước một cách đầy đủ và bền vững ...

Xem chi tiết

Đối tác của chúng tôi