Tầm nhìn

  • Trở thành công ty cung cấp nước sạch hàng đầu tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu long với công suất phục vụ đạt 1.000.000 m3/ngày đêm.
  • Góp phần ổn định an ninh nước vùng Đồng bằng Sông Cửu long trước nguy cơ nhiễm mặn đang ngày càng gia tăng.
  • Trở thành đối tác tin cậy, cung cấp nước sạch sinh hoạt và nước sạch phục vụ sản xuất với chất lượng, sản lượng ổn định cho các tỉnh thành trong cả nước.