Nhà máy nước mặt Sông Hậu

Chủ đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC AQUAONE HẬU GIANG
Địa điểm   Khu công nghiệp Sông Hậu – giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
Diện tích đất     Hơn 60 ha
Nguồn nước Sử dụng nguồn nước mặt Sông Hậu
Thời gian
  • Khởi công: Tháng 7/2015
  • Vận hành giai đoạn 1: Tháng 12/2017
Mục tiêu - Cung cấp nước cho các doanh nghiệp trong và ngoài KCN Sông Hậu.
- Đáp ứng nhu cầu dùng nước một cách đầy đủ và bền vững. Nâng cao nhận thức và hiểu biết cho người dân về sử dụng nước sạch.
- Trở thành công ty cung cấp nước vùng, phục vụ cho các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau...
- Góp phần ổn định an ninh nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Trở thành đối tác tin cậy, cung cấp nước sạch sinh hoạt và nước sạch phục vụ sản xuất với chất lượng, sản lượng ổn định.
Quy mô 
  • Giai đoạn 1: 100.000m3/ngày
  • Giai đoạn 2: Nâng công suất nhà máy lên 500.000 - 1 triệu m3/ngày
Mức đầu tư
  • Giai đoạn 1: 1.900 tỷ
Các nhà
thầu chính 
  • Tổng thầu EPC về công nghệ, thiết bị điện: Nhà thầu VEOLIA (Pháp)
  • Tư vấn quản lý  dự án và Giám sát: SGS
  • Hệ thống ống HDPE: Nhựa Tiền Phong
Đối tác
tài chính
  • Ngân hàng liên doanh IndovinaBank
  • Quỹ đầu tư liên doanh Vietnam Oman Invesments (VOI)