Lịch sử phát triển

29/06/2017

Được cấp giấy chứng nhận công trình xanh - Edge

05/06/2017

Nhận được giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

15/12/2016

Thông tuyến nước sạch trong phạm vi nhà máy

02/10/2016

Khánh thành khu Hành chính - Nhà máy nước mặt Sông Hậu thuộc Công ty Cổ phần Nước Aquaone Hậu Giang

08/10/2015

Đổi tên thành Công ty Cổ phần Nước Aquaone Hậu Giang

04/09/2015

Ép cọc bê tông đầu tiên của dự án

30/07/2015

Nhận mặt bằng, cọc mốc từ Ban quản lý các KCN và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang

20/04/2015

Thành lập Công ty TNHH MTV Nước Aquaone Hậu Giang