Sứ mệnh

          Aquaone là một công ty đầu tư với sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng sống đảm bảo quyền được sử dụng nước sạch, quyền được sống trong môi trường sạch của cộng đồng ... thông qua các dự án nước sạch, xử lý nước và rác thải tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và các tỉnh thành khác trên toàn quốc.