Hình ảnh Công trường nhà máy

click to view large image Lễ thông tuyến nước sạch trong phạm vi nhà máy
click to view large image Lễ thông tuyến nước sạch trong phạm vi nhà máy
click to view large image Tư vấn giám sát SGS kiểm tra lắp bơm tại trạm bơm nước sạch
click to view large image Họp giao ban giữa chủ đầu tư - TVGS - các nhà thầu
click to view large image Thi công tuyến ống HDPE D1000
click to view large image Hiệu chỉnh kỹ thuật tại trạm bơm nước thô
click to view large image Hạng mục công trình thu nhìn từ Sông Hậu

* Nhấn vào hình để xem hình lớn