Hình ảnh An sinh xã hội

click to view large image Bà Đỗ Liên trao tặng Quỹ hỗ trợ cho Tỉnh ủy Hậu Giang nhân dịp khánh thành khu hành chính Công ty
click to view large image Ông. Tạ Bình Nguyên - Tổng giám đốc Aquaone Hậu Giang tại công trình nâng cấp cải tạo nghĩa trang tỉnh
click to view large image Ông. Tạ Bình Nguyên - Tổng giám đốc Aquaone Hậu Giang tại công trình nâng cấp cải tạo nghĩa trang tỉnh
click to view large image Lễ cầu siêu tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

* Nhấn vào hình để xem hình lớn