Hình ảnh Khu hành chính Aquaone Hậu Giang

click to view large image Trụ sở Aquaone Hậu Giang
click to view large image Toàn cảnh khu hành chính từ Flycam
click to view large image Aquaone Hậu Giang về đêm
click to view large image Toàn cảnh khu hành chính
click to view large image Toàn cảnh khu hành chính
click to view large image Phòng làm việc
click to view large image Phòng làm việc
click to view large image Phòng khánh tiết
click to view large image Phòng họp Cửu Long
click to view large image Sân vườn khu hành chính
click to view large image Sân vườn khu hành chính
click to view large image Khu hành chính

* Nhấn vào hình để xem hình lớn