Video tổng hợp

click để xem hình lớn

Những ngày đầu tiên

click để xem hình lớn

Phối cảnh 3D Aquaone Hậ..

click để xem hình lớn

Góc nhìn từ Flycam

click để xem hình lớn

Xây dựng khu hành chính

click để xem hình lớn

Nhà máy nước Sông Đuống

click để xem hình lớn

Nhà máy nước Sông Hậu

* Nhấn vào hình để xem video