Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2017 - Đợt 2 - 23/08/2017 17:34

Tuyển dụng nhân viên cây cảnh

Thông báo tuyển dụng tháng 8/2017 - 02/08/2017 17:24

Tuyển dụng lao động vận hành Nhà máy nước mặt Sông Hậu đợt 2

Thông báo tuyển dụng tháng 7/2017 - 30/06/2017 10:59

Tuyển dụng lao động vận hành Nhà máy nước mặt Sông Hậu đợt 1

Thông báo tuyển dụng tháng 6/2017 - 29/05/2017 14:03

Tuyển dụng bảo vệ nội bộ