Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Quý II năm 2020 - 13/03/2020 16:25

Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang tuyển dụng nhân sự

Thông báo tuyển dụng Tháng 01/2020 - 06/01/2020 09:05

Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang tuyển dụng nhân sự: Cán bộ kỹ thuật, Nhân viên O&M, Vệ sinh công nghiệp, Nhân viên chốt số - thu tiền nước.

Thông báo tuyển dụng Tháng 12/2019 - Nhân viên Bảo vệ nội bộ (làm việc tại KCN Đức Hòa Long An) - 17/12/2019 17:01

Công ty Cổ phần Nước AquaOne đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên bảo vệ nội bộ làm việc tại Công ty Cổ phần nước AquaOne Long An.